ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ (2022-2023)

രക്ഷാധികാരിമാർ
പത്മശ്രീ. എം. കെ. കുഞ്ഞോൽ മാസ്റ്റർ
ശ്രീ. കെ. എൻ. രവീന്ദ്രനാഥ്
ശ്രീ. പി. കെ. ഭാസ്കരൻ

സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്
ശ്രീമതി കെ. പി. ശശികല ടീച്ചർ

വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ്
ശ്രീ. വത്സൻ തില്ലങ്കേരി

വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ
ശ്രീ. കെ. വി. ശിവൻ
ശ്രീ. എൻ. കെ. നീലകണ്ഠൻ മാസ്റ്റർ
ശ്രീ. പി. എസ്. പ്രസാദ്
ശ്രീ. അഡ്വ: വി. പത്മനാഭൻ
ശ്രീ. അഡ്വ: കെ. ഹരിദാസ്
ശ്രീ. അഡ്വ: ബി. എൻ. ബിനീഷ്ബാബു
ശ്രീ. ക്യാപ്റ്റൻ സുന്ദരൻ
ശ്രീ. എസ്. സുധീർ
ശ്രീമതി. നിഷാസോമൻ

ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ
ശ്രീ. കെ. പി. ഹരിദാസ്
ശ്രീ. പി. സുധാകരൻ
ശ്രീ. മഞ്ഞപ്പാറ സുരേഷ്
ശ്രീ. കെ. ഷൈനു
ശ്രീമതി. ബിന്ദുമോഹൻ

ട്രഷറർ
ശ്രീ. പി. ജ്യോതീന്ദ്രകുമാർ

സംഘടനാ സെക്രട്ടറി
ശ്രീ. സി. ബാബു